ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အသင္းမ်ား၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အသံုးခ်ပ႐ိုဂရမ္ ျပပြဲ ႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ၊ ပညာေရးသင္တန္းမ်ား ျပပြဲကို္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီ မွ ညေန (၅း၀၀) အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျ... Read more
Category:
MCPA မွ ႀကီးမွဴး၍ Myanmar Professionals Education Centre (MPEC) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဦးထြန္းသူရသက္ (Managing Director, MIT) မွ  “Anatomy of Ajax & GWT for Java Developer” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ MCPA EC ဦးေဇာ္မိုးထြန္း (Director, MIT) မွ . “.NET Framework and Developer... Read more
Category:
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ႏႇင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား၏ (၁၀)ႏႇစ္ျပည့္အထိမ္းအမႇတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမႇ ”ICT Products and Services Competition”  ျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရႇင္အသင္းမႇ အသင္း၀င္... Read more
Category:
MCPA ႏွင့္ Myanmar Credent Technology တုိ႕ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ Remote Sensing Course သင္တန္းအား တတိယအၾကိမ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ(၇)ရက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ Myanmar Credent Technology တုိ႕ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ၾ... Read more
Category:
အသင္းသားမ်ားအတြက္ Member Access Center ကို MCPA မွ စတင္ စမ္းသပ္ ဖြင့္လွစ္ထားျပီျဖစ္ပါသည္။

အသင္း၀င္မ်ား တနဂၤေႏြမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီမွာ ညေန ၄နာရီခြဲအထိ လာေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါျပီ။
၁) ေနာက္ဆံုးေပၚ IT related စာအုပ္မ်ား ရွိပါသည္။ စာအုပ္အသစ္မ်ားကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ ျဖည့္တင္းေပးေနမည္ ျဖစ္ပါ... Read more
Category:

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ Information Technology Professional Examination Council (ITPEC) စာေမးပြဲ ျပင္ဆင္မႈသင္တန္း ကို စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ မွ (၂၅) ရက္ေန႔အထိ နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၄း၀၀ အထိဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ စာေမးပ... Read more
Category:
MCF, MCPA, MCIA အသင္းမ်ား၏ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုအျဖစ္ Application Development ျပိဳင္ပြဲ ကို Oct 19 (တနဂၤေႏြ) တြင္ က်င္းပပါမည္။
MCF, MCPA, MCIA အသင္းမ်ား၏ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုအျဖစ္ Application Development ျပိဳင္ပြဲ က်င္းပပါမည္။
ေန႔ရက္ ။ Oct 19 (တနဂၤေႏြ) 9:... Read more
Category: