စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား
Fundamental Information Technology Engineer Examination ( FE )
Information Technology Passport Examination ( IT Passport )
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန့
၁ / ၅ /၂၀၁၁ ( တနဂၤေႏြ )
၁/၅ /၂၀၁၁ ( တနဂၤေႏြ )
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္
နံနက္ ( ၉ : ၃၀ မွ ၁၂: ၀၀ )ထိ
နံနက္ (၉ : ၃၀ မွ ၁၂: ၁၅ )ထိ... Read more
Category:
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Information Technology Promotion Agency မွ ႀကီးမွဴး၍ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႕မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ အထိ ေဆြးေႏြးက်င္းပမည့္ ITPEC Executive Director’s Meeting 2011 သို႕တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ ITPEC Examination ဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ICT Skill Standard မ်ား ၊ Applied Technology Engineering Examination... Read more
Category:
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Net-Info မွ (Lecturer) Complete ICT Solution Provider ဦးေအာင္ထြန္းလင္းမွ ဇန္နဝါရီလ (၂၉)... Read more
Category:
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုးမိုး၊ ဦးရဲေက်... Read more
Category:
MCPA Certified Fundamental Software Engineer Exam
Result List (19th December, 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/12/2010
 
Sr.No
Roll. No
Center
Name
Grade
 
1
FSE - 04101014
Yangon
Su Thinzar Aung
B
 
2
FSE - 04101024
Yangon
Zin Mon Oo
C
 
3
FSE - 04101019
Yangon
Ye Wint Aung
C... Read more
Category:
သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ICT နည္းပညာ ျပန္႔ပြားရန္၊ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ္မ်ား ေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Yahoo! Mail System ၏ တည္ေဆာက္ပံု သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ အေျခခံ နည္းပညာ သေဘာတရားမ်ား၊... Read more
Category:


ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၉းဝဝ မွ ၁၂းဝဝ နာရီအထိ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ... Read more
Category:
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္မိုးသန္႕ (ACE Data... Read more
Category: