Developer Conference 2011 က်င္းပေရးအႀကိဳညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

Title: 
Developer Conference 2011 က်င္းပေရးအႀကိဳညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA)မွ ႀကီးမွဴးၿပီး Developer Conference 2011 ကို ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ မ်ားအတြင္း IT အသိပညာဗဟုသုတဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အသိပညာမ်ားကိုဖလွယ္ရန္၊ IT အသံုးခ် Software ေကာင္းမ်ား တီထြင္ ႏိုင္သည့္ Developer မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္၊ ICT Developer ျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ေရး တို႔ကို ရည္ရြယ္၍က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၁၊ မတ္လ(၂၅)ရက္ ေသာၾကာေန႔၊ ညေန(၄)နာရီမွ (၆)နာရီအထိ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ အခန္း(၂၀၅)တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။


Developer Conference 2011 ကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ IT ပညာရွင္မ်ား၊ MCPA အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ IT စိတ္ဝင္စားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါသျဖင့္ အႀကိဳညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း ဖုန္း- ၆၅၂၂၇၆ ၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ေန႔ရက္ : ၂၅.၃.၂၀၁၁ (ေသာၾကာေန႔)


အခ်ိန္ : ေန့လည္ (၄:၀၀ - ၆:၀၀)နာရီ


ေနရာ : အခန္း(၂၀၅)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။

Myanmar Computer Professionals Association issue official appology to Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Dev Community

Title: 
Myanmar Computer Professionals Association issue official appology to Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Dev Community

 Myanmar Computer Professionals Association issue official appology to Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Dev Community

 Myanmar Computer Professionals Association would like publicly apologise Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Development Community for our biases towards Zawgyi Font by giving MCPA award. We only did it because many of our EC members are Zawgyi fans (we don't know any better) and we just want to paddle our shits and see how far we can get away with it ;-)

 It is no secret that we, MCPA ECs, have been unfairly promoting Zawgyi Font as standard for a long time and we have been doing everything we can to hamper Unicode Development from moving forward.  

  We also mislead Myanmar Community by spreading rumours that Zawgyi was filling the gap.

  We, Ye Yint Win, Tun Khine, Maung Maung Thant, Thuang Su Nyein, Ye Myat Thu and Nyi Lynn Seck, collectively accept our socially  irresponsible actions.  Sorry, we have been very very naughty! 

  Ko Ngwe Tun - we, MCPA, officially announce that we were wrong to give MCPA Award Zaw Gyi and we promise here and now, in public, that we will never try to pull this kind of stunt again.  I hope you would accept our apologies.

 Sincerely,
 MCPA

“The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

Title: 
“The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ICT နည္းပညာ ျပန္႔ပြားရန္၊ ေခတ္မီ နည္းပညာရပ္မ်ား ေလ့လာမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Yahoo! Mail System ၏ တည္ေဆာက္ပံု သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ အေျခခံ နည္းပညာ သေဘာတရားမ်ား၊ Infrastructure, Deployment ႏွင့္ Monitoring အေၾကာင္းမ်ားကို ဗဟုသုတ ရရွိ သိၾကားေစရန္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) ေန႔လည္ (၂း၀၀)နာရီ မွ (၄း၀၀)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း(၂၀၅)တြင္ YAHOO! Internet Industry (San Francisco Bay Area, - Yahoo.com) ၏ Principal Software Engineer ဦးစန္းေဝဦး မွ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ Yahoo.com  မွ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို “The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

            အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႔ အထူးသျဖင့္ ICT ေလ့လာဆည္းပူေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ေနေသာ Software Engineer မ်ား၊ Network Engineer မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ Website – www.mcpamyanmar.org ၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ ၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္။

 

Topic: The Architecture Overview of Yahoo Mail System

Date: 30th December 2010, 2-4pm

Venue: Room 205, Myanmar Info-Tech

Speaker: U San Wai Oo, Principal Software Engineer, Yahoo!

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Database Mirroring with SQL server 2005” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ICT-Laboratory “Database Mirroring with SQL server 2005” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္မိုးသန္႕ (ACE Data Systems) မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၈) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Database Mirroring with SQL server 2005 ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ Business Applications မ်ားတြင္ တြင္က်ယ္ စြာအသံုးျပဳေနၾကေသာ SQL Server 2005 အားအသံုးျပဳ၍ High Availability Solution တစ္ခုျဖစ္ေသာ Database Mirroring အားစမ္းသပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Database Applications မ်ားေရးသားျခင္းကို ေလ့လာေနသူမ်ား၊ Database Administrator မ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သင့္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ျမန္ မာ ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ITPEC ( FE and IT Passport ) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္

Title: 
ျမန္ မာ ႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ITPEC ( FE and IT Passport ) ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္

                                                                

ICT-Laboratory “Practical on Wireless Network Installation, Configuration”လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ICT-Laboratory “Practical on Wireless Network Installation, Configuration”လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုးမိုး၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း၊ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း တို႔မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Practical on Wireless Network Installation , Configuration” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ Myanmar Info-Tech ဝင္းအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦးႏွစ္ခုအား 8-dbi Outdoor Wireless Antenna မ်ားအသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္လက္ေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ Network အေျခခံတတ္ ေျမာက္ထားသူမ်ား၊ Routing ႏွင့္ Switching့ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ICT-Laboratory “Java Script and XML” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ICT-Laboratory “Java Script and XML” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ေလ့လာ မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Java Script and XML” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ေအာင္ မွ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ Computer Program ပညာ ေလ့လာေနသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာ အင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ICT-Laboratory “Ethernet Over Power Line” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
ICT-Laboratory “Ethernet Over Power Line” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုးမိုး၊ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း၊ တို႔မွ ဇန္နဝါရီလ (၂၂) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Ethernet Over Power Line” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ သရုပ္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ Myanmar Info-Tech ဝင္းအတြင္းရွိ အေဆာင္(၁) တြင္ Wireless Devices မ်ား၊ LAN ႀကိဳးမ်ား အသံုးမျပဳပဲ အေဆာက္အဦအတြင္းရွိ မီးလိုင္းမ်ားကိုသာ အသံုး ျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား လက္ေတြ႕ခ်ိတ္ဆက္ စမ္းသပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားႏွင့္ Network အေျခခံတတ္ ေျမာက္ထားသူမ်ား၊ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “Internet Resource Management Essentials” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “Internet Resource Management Essentials” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ Domain Name Server Security ႏွင့္ Internet Routing ဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ (၁၂းဝဝ) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း (၂ဝ၅) တြင္ Australia ႏိုင္ငံ Asia Pacific Network Information Center (APNIC) မွ  Mr. Vithanage Champika Wijayatunga ႏွင့္ Mr. Jeffrey Leander Tosco တို႔မွ “Internet Resource Management Essentials” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

            အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႔ Network Engineer မ်ား၊ System Administrator မ်ား၊ Internet/ Network ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ DNS Security ႏွင့္ Internet Routing ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ Website- www.mcpamyanmar.org ၊ ဖုန္းနံပါတ္-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

MCPA ICT- Laboratory မွ “Cisco Network Devices” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

Title: 
MCPA ICT- Laboratory မွ “Cisco Network Devices” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) သည္ အသင္းသားမ်ား၏ ICT ပညာရပ္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လစဥ္ LAB Schedule မ်ားေရးဆြဲ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုးမိုး၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္း၊ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း တို႔မွ ေအာက္တိုဘာလ (16) ရက္တြင္ ေန႕လည္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Cisco Network Devices” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သရုပ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ MCPA စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ Network အေျခခံ တတ္ေျမာက္ထားသူမ်ား Routing ႏွင့္ Switching စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့က်င့္ႏိုင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ညေန (၃းဝဝ) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္သူ (၂၄) ဦး လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။