ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္အသုံးျပဳသူတိုင္းအတြက္နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းခြင္အသိအမွတ္ျပဳ “Certified Secure Computer User ” အထူးသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္အသုံးျပဳသူတိုင္းအတြက္နိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းခြင္အသိအမွတ္ျပဳ “Certified Secure Computer User ” အထူးသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွူး၍ Information Security ႏွင့္ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေသာျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္လက္ေတြ႕အသုံးခ် CSCU (Awarded by EC Council USA) သင္တန္းအား၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၂၂ ) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

     CSCU ဆိုသည္မွာ Certified Secure Computer User ဟူေသာဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး USA အေျခစိုက္သည့္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ EC Council မွ 2012 ခုႏွစ္ June လမွ စတင္၍တစ္ကမၻာလုံးသို႔ျပ႒ာန္းၿပီးေျဖဆိုခြင့္ရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ဝင္အလြန္ထိေရာက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာဘာသာရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ကာလတြင္ကြန္ပ်ဴတာ-Internet အသုံးျပဳသူတိုင္း၊ Operator/ User တိုင္းသိသင့္သိထိုက္ၿပီး ကာကြယ္ ထားနိုင္သည့္ Skill Level ကိုပါအေသးစိတ္ေလ့လာသင္ယူနိုင္မည့္အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္တိုကာလတို အတြင္းမိမိကိုယ္တိုင္၊႐ုံး၊႒ာန၊လုပ္ငန္းမ်ား၏အေရးႀကီးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္၊ထိန္းသိမ္းနိုင္ေစရန္ႏွင့္အင္တာနက္၏ Attack/ Threats မ်ား၊ Recovery မ်ားကိုစာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ယူရၿပီးအမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိ ေစမည့္ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။နိုင္ငံတကာတြင္ USD1000 ခန႔္က်သင့္ၿပီးအလုပ္ခြင္မ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုမွုမ်ားလာ ေသာ ေအာင္လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Computer User တိုင္းလိုအပ္ေသာ Technology Skill Access / Awareness မ်ားကို CSCU ဘာသာရပ္တြင္ Module Unit (13) ခုျဖင့္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

(1)     Foundation of Security                                                (2)  Securing O/S

(3)     Protecting with Antivirus                                 (4)  Data Encryption

(5)     Backup and Disaster Recovery                         (6)  Internet Security

(7)     Securing Network                                            (8)  Online Transaction

(9)  Securing E-mail                                                  (10) Social Engineering & ID Theft

(11) Social Networking                                             (12) Legal Compliance

(13) Mobile Devices Security  တို႔ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းတက္ေရာက္သူတိုင္းအတြက္ Original Courseware မ်ား၊ Access Code မ်ား၊စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ Exam Voucher မ်ားပါတပါတည္းရရွိေစမည့္အခြင့္လမ္းျဖစ္ပါသည္။စာေမးပြဲေျဖဆိုၿပီး EC Council မွ တိုက္ရိုက္ခ်ီးျမႇင့္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေအာင္လက္မွတ္ကိုပါရယူနိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းကာလ                     - နိုဝင္ဘာလ (၂၂) ရက္မွနိုဝင္ဘာလ (၃၀) ရက္ (စေန၊တနဂၤေႏြ)

သင္တန္းအခ်ိန္                     - နံနက္ ၉းဝဝ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၁၂းဝဝနာရီအထိ

သင္တန္းေၾကး                      -  ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္

MCPA Member (50% off)       - ၆၀,၀၀၀ (စာေမးပြဲေၾကး+ သင္တန္းေၾကး+ Digital Courseware)        

သင္တန္းသားဦးေရ               - (၁၅) ဦး

သင္တန္းေနရာ                      - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊  MCPA Lab Room, MICT Park၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္

 

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္နိုဝင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔ညေန (၄) နာရီေနာက္ဆုံးထား၍ MCPA ႐ုံးခန္း သို႔လာေရာက္ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Category: 

Information Technology Professional Examination Council စာေမးပြဲက်င္းပခဲ.

Title: 
Information Technology Professional Examination Council စာေမးပြဲက်င္းပခဲ.

Information Technology Professional Examination Council မွ ၾကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) ႏိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို ယေန႔ ၂၆-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ရာ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းအသီးသီးမွ ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း Information Technology Passport Examination (IP Exam) တြင္ (၈၉) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တြင္ (၉၂) ဦး ႏွင့္ Applied Information Technology Engineer Examination (AP Exam) တြင္ (၁၃) ဦး ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Category: 

“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၀) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၀) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Wireless Network Essentials Course (WNE) အမွတ္စဥ္ (၁၀) သင္တန္းကို  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Company မ်ား၊ NGO မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ား Wireless အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ သင္တန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ စာေတြ႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား…

v  About Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration

v  Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)

v  Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )

v  WiFi HotSpot Creating for Software

v  Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE

v  VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi

v  Edge Router Lite and Mikrotik router hotspot (device with VLAN Switch)

v  Wireless IP Camera Configuration

v  Zentyal Server, Pfsense Hotspot

v  Local VPN Network Configuration

v  Storage Management (Synology)

v  VOIP Gateway and IP Soft Phones …အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။

 

သင္တန္းကာလ                -           ၂၀၁၄ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ (၁၄) ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)

သင္တန္းအခ်ိန္                -           ေန႔လည္ ၀၁း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအထိ

သင္တန္းေၾကး                 -           ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)

MCPA Member (50%)     -           ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)

သင္တန္းသားဦးေရ           -           (၁၅) ဦး

သင္တန္းေနရာ                 -           အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ််ဳဳဴတာပညာရွင္အသင္း တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္

Title: 
ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ််ဳဳဴတာပညာရွင္အသင္း တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားသို႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္

၁။     ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အလုပ္အမွုေဆာင္အသစ္မ်ားအား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။
၂။    သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္ အမွုေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆႏၵျပဳရမည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ-
    (က)    ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္တြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း(၁၁) လရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး Associate/ Professional အသင္းသားအဆင့္ရွိသူျဖစ္ရမည္။
    (ခ)    အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
    (ဂ)    အသင္း၏ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ဝတၱရား မ်ားကို ေက်ပြန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။
    (ဃ)    ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓါတ္ပုံ (၂) ပုံ
    (င)    မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားၿပီး ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဆႏၵျပဳလႊာ
၃။    သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါဝင္စား ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား စိစစ္အတည္ျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္၊ ညေန (၃)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္း-၀၁ ၆၅၂၂၇၆ ၊ အီးေမးလ္ office@mcpamyanmar.org သို႔ ဆက္သြယ္၍ ဆႏၵျပဳလႊာမ်ား ေပးပို႔ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Download EC Application

Category: 

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ITPEC စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္

Title: 
ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ITPEC စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္

    သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC)  အသိအမွတ္ျပဳ  (AP, FE ႏွင့္ IT Passport ) စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ 
    အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားကို တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ IT ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မွုလက္မွတ္၊ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ IT တတ္ကၽြမ္းသည့္ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုနိုင္သည္။
ထူးျခားခ်က္။    ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စစ္ေဆးမည့္ ITPEC စာေမးပြဲ၌ FE ႏွင့္ AP exam ေအာင္ျမင္သူမ်ားထဲမွ ထူးခၽြန္သူ (၁) ဉီးကို ေရြးခ်ယ္၍ Japan နိုင္ငံတြင္ မတ္လ၌ ဖြင့္လွစ္မည့္ သင္တန္းသို႔ (၁) ပတ္ သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။
စာေမးပြဲ
အမ်ိဳးအစား    Information Technology Passport Examination (IP)    Fundamental IT Engineer Examination (FE)    Applied IT Engineer 
Examination (AP)
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔    ၂၆−၁၀−၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)    ၂၆−၁၀−၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)    ၂၆−၁၀−၂၀၁၄ (တနဂၤေႏြေန႔)
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္    နံနက္ (၉း ၃၀ မွ ၁၂း ၁၅) ထိ    နံနက္ (၉း ၃၀ မွ ၁၂း ၀၀) ထိ
ေန႔လည္ (၁း ၃၀ မွ ၄း ၀၀) ထိ    နံနက္ (၉း ၃၀ မွ ၁၂း ၀၀) ထိ
ေန႔လည္ (၁း ၃၀ မွ ၄း ၀၀) ထိ
စာေမးပြဲေၾကး    (၅, ၀၀၀) က်ပ္    (၁၀, ၀၀၀) က်ပ္    (၁၀, ၀၀၀) က်ပ္
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ    MICT Park (or) သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း စာစစ္ဌာနမ်ား    MICT Park (or) သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း စာစစ္ဌာနမ်ား    MICT Park (or) သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း စာစစ္ဌာနမ်ား

စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက
၁။    ရန္ကုန္တိုင္း
    ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF)၊ ေဒၚတင္ေအးႂကြယ္ ( ၆၅၂၃၀၇၊  ၀၉ ၇၃၂၅၇၃၇၇ )
    ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA)၊ ေဒၚသီတာထြန္း  ( ၆၅၂၂၇၆၊  ၀၉ ၇၃၀၈၈၃၀၀ )

Category: 

“Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training)”အပါတ္စဥ္ (၆) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training)”အပါတ္စဥ္ (၆) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍  Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training) အမွတ္စဥ္ (၆)သင္တန္းတစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။          

PHP (Hypertext Preprocessor)  သည္ ျမန္မာျပည္တြင္မကႏိုင္ငံတကာတြင္ပါအသံုးအမ်ားဆံုး Web Programming Language တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာWordpress, Joomla, Drupal အစရွိေသာ CMS မ်ားသည္ PHP ေပၚတြင္အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေက်ာ္ Facebook သည္ PHP ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ PHP သည္လူသံုးအမ်ားဆံုး Language မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပါမ်ားစြာရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည႔္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္႔သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္တတ္ေရာက္သင့္ေသာသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ျပည္တြင္းတြင္သာမကနိင္ငံတကာတြင္ပါ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္နိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

                 ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ Web Foundation တတ္ေျမာက္ၿပီးသူမ်ား၊ နိင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္၀င္မည့္သူမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ေရးသားလိုသည႔္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူမ်ား၊ Thesis အတြက္ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား၊ ဘဲြရၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္မည့္သူမ်ားတတ္ေရာက္သင့္ပါသည္။ ယခုသင္တန္းသည္ ပရိုဂရမ္းမင္းဘာသာရပ္တစ္ခုကိုပံုမွန္ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းထက္ ေရရွည္သြားနိင္မည့္ concept ႏွင့္ အိုင္ဒီယာမ်ားအားနားလည္ႏိုင္မူကိုဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းကာလတြင္ လက္ေတ႔ြျပဳလုပ္ရမည္႔ ပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ အပါတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပေရာဂ်က္ငယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးပေရာဂ်က္တြင္ SVN ဟုေခၚေသာ Version Control ဆာဗာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ စုေပါင္းၿပီးေရးသားအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ Team working Environment ႏွင့္လည္းအကြ်မ္းတဝင္ရွိေစၿပီးအလုပ္အကိုင္အတြက္မ်ားစြာအေထာက္ကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအားျပည္တြင္းနွင့္ နိင္ငံတကာပေရာဂ်က္ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ကို၀ိန္း @ ကိုေဝလင္းထြန္း မွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား…..

 1. Setting up Apache Server Environment
 2. Programming Principals
 3. Working with local/remote MySQL Database
 4. Functions , Conditions, Loops, Variables
 5. INSERT,UPDATE ,DELETE , SELECT
 6. Javascript and Query
 7. Working with Forms
 8. Working with SVN Server
 9. A Web Development Project with PHP
 10.  

သင္တန္းအခ်ိန္                -           ညေန၅း၀၀မွ ၈း၀၀နာရီ (တနလၤာ၊ အဂါၤ)

သင္တန္းေၾကး                 -           ၁၅၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)၊

MCPA Member(၅၀%)                 -           ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)

သင္တန္းသားဦးေရ           -           (၁၅) ဦး

သင္တန္းေနရာ                 -           အေဆာင္ (၉)၊ေျမညီထပ္၊MCPA Lab Room၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

မွတ္ခ်က္၊                  အတန္းတက္ခ်ိန္ ၇၅% မျပည့္မွီပါကသင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ…

Category: 

“Modern Banking” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

Title: 
“Modern Banking” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

 ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ စေနေန႔  ေန႔လယ္(၂း၀၀ မွ ၄း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park၊ အခန္း(၂၀၅) တြင္ ဧရာဝတီဘဏ္ (AYA Bank) ၏ Products ႏွင့္ Service မ်ားကို အသင္းသူ/ အသင္းသားမ်ား သိရွိ နားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (AYA Bank) မွ Product Development Assistant Manager ျဖစ္သူ ဦးေနလင္းထြဋ္ မွ “Modern Banking” ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲ၌ (1) AYA Bank’s Domestic and International Products Presentation. (2) AYA iBanking service presentation. (3) AYA & DBS Bill Payment service presentation. (4) Q & A section regarding AYA products and services. (6) Instant card issuing and account opening program for interested participants. ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား AYA account မ်ားကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲကို အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း − ၀၁−၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Category: 

“Wireless Network Essentials Course (WNE)”အမွတ္စဥ္ (၉) သင္တန္းရက္ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Wireless Network Essentials Course (WNE)”အမွတ္စဥ္ (၉) သင္တန္းရက္ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Wireless Network Essentials Course(WNE)အမွတ္စဥ္ (၉)သင္တန္းကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ား Wireless အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ သင္တန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား…

 1. About Wireless Local Area Network and WLAN Configuration
 2. Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)
 3. Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )
 4. WiFiHotSpot Creating for Software and Hardware
 5. WiFi Controller Device and Access Point CPE
 6. VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi
 7. Edge Router Lite and Mikrotik router hotspot (device with VLAN Switch)
 8. Wireless IP Camera Configuration with Cloud
 9. ZentyalServer, Pfsense Hotspot and Radius WiFi
 10. Local VPN Network Configuration
 11. Basic Mobile WiFi Network
 12. VOIP Gateway and IP Soft Phones …အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ                -           ၂၀၁၄၊ စက္တင္ဘာ(၁၃) ရက္မွေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္အထိ(စေန၊တနဂၤေႏြ)

သင္တန္းအခ်ိန္                -           ေန႔လည္၀၃း၀၀ နာရီ မွ၆း၀၀ နာရီအထိ

သင္တန္းေၾကး                 -           ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)

MCPA Member (50%)     -           ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)

သင္တန္းသားဦးေရ           -           (၁၅) ဦး

သင္တန္းေနရာ                 -           အေဆာင္ (၉)၊ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၃) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

“Developing POS and Accounting System”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Developing POS and Accounting System”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Developing POS and Accounting Systemသင္တန္းတစ္ခုကိုေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔ ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ Business Application Software Developer မ်ား၊ နည္းပညာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ Software Development နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ Developing POS and Accounting System သင္တန္းအားဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေရာင္းအယ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ အသံုးတြင္က်ယ္လာမည့္ POS and Accounting System တစ္ခုကိုကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တီထြင္ထုတ္လုပ္ ဖန္တီးေရာင္းခ်ႏိုင္သည္အထိလက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

POS System မ်ား၊ Accounting System မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ Modules မ်ား ႏွင့္ Features မ်ားအေၾကာင္းအစံုအလင္ကိုသိရွိနားလည္ၿပီး၊ အသံုးျပဳသူ Customer မ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူ၍ ထိေရာက္လ်င္ျမန္ေသာ POS & Accounting Software မ်ားကိုေရးသားႏိုင္သည္အထိအေျခခံအဆင့္ Basic Level မွစ၍ Professional Level လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ႏိုင္သည့္အဆင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ Application မ်ားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္အဆင့္အထိေရာက္ေအာင္ အထူးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသြားမည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

ေရးသားရာတြင္ အသံုးျပဳမည့္ Programming Language မွာ C#.Net ျဖစ္ၿပီး Database အေနျဖင့္ Microsoft SQL Serverကိုအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္၍ သင္တန္းတက္ျခင္းအားျဖင့္

 1. C#.Net (Programming Skill)
 2. Microsoft SQL Server (Database Skill)
 3. POS & Accounting Knowledge (Domain Knowledge)
 4. Software Development Skill + Business Logic

အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာတတ္ေျမာက္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 •  

သင္တန္းအခ်ိန္                      -           ညေန၅း၃၀မွ ၇း၃၀နာရီ (ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ)

သင္တန္းေၾကး                       -           ၂၀၀,၀၀၀ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)

MCPA Member(၅၀%)           -           ၁၀၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္)

သင္တန္းသားဦးေရ                 -           (၁၅) ဦး

သင္တန္းေနရာ                       -           အေဆာင္ (၉)၊ေျမညီထပ္၊MCPA Lab Room၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ေျမညီထပ္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Category: 

"Ubuntu သင့္အတြက္ Linux” စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

Title: 
"Ubuntu သင့္အတြက္ Linux” စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၃) ရက္ စေနေန႔၊ ေန႔လယ္(၂း၀၀ မွ ၄း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park, အခန္း(၂၀၅) တြင္ အသင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား ဖတ္ရႈနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္ “MCPA Professional Series” ၏ အမွတ္စဥ္(၂) ျဖစ္ေသာ စာေရးဆရာ ဦးအိေမာင္ ေရးသားသည့္ “Ubuntu သင့္အတြက္ Linux” စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာအုပ္မ်ားကို ဆိုင္မ်ားသို႔ ျဖန႔္ခ်ိျခင္းမျပဳမီ ယခုပြဲတြင္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား စာေရးသူ ဦးအိေမာင္မွ လက္မွတ္ထိုးေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္အတူ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကိုလည္း ပူးတြဲက်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး စာေရးသူဦးအိေမာင္မွ “How to Fix eGovernment with Linux”   အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္                                               Linux and Opensource ႏွင့္ နည္းပညာကို စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park, ဖုန္း−၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။

Category: