ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲက်င္းပမည္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
အဆိုပါစာေမးပြဲသည္ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား - Network Associate Examination (NA)
 စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)
 စာေမးပြဲျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လယ္ (၁၂း၀၀) နာရီအထိ
 ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးရမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)
 စာေမးပြဲေၾကး - ၂၀၀၀၀ က်ပ္
(MCPA အသင္းဝင္မ်ားအား 50% Discount ရရွိပါမည္။)
 က်င္းပမည့္ေနရာ - Room 205, MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ / ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့

Title: 
Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို ၁၀-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း တို႔တြင္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တြင္ (၁၆) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တြင္ (၃၇) ဦး အသီးသီး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Category: 

“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Wireless Network Essentials Course (WNE) အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Company မ်ား၊ NGO မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ား Wireless အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ သင္တန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ စာေတြ႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။
ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား…
 About Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration
 Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)
 Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )
 WiFi HotSpot Creating for Software
 Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE
 VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi
 Huawei Router and Mikrotik router hotspot (device with VLAN Switch)
 Wireless IP Camera Configuration
 Zentyal Server, Pfsense Hotspot
 Local VPN Network Configuration
 Storage Management (Synology)
 VOIP Gateway and IP Soft Phones… အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။
သင္တန္းကာလ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ မွ ဇူလိႈင္လ (၅) ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၀၁း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး - ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)
MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၁၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

“Learning Java FX” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Learning Java FX” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Java နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Java FX Course သင္တန္းတစ္ခုကို ၂၀၁၅ ခုနစ္ ေမလ (၃၀) ရက္မွ ဇြန္လ (၇) ရက္အထိ (စေန၊ တနဂၤေႏြ) (၂) ပါတ္္တိတိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
Java နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားၿပီးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား အထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။
ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား -

Day (1) Title : About Layouts (30.5.2015)
Day (2) Title : Playing with Controls (31.5.2015)
Day (3) Title : Attractive GUI with Animations (6.6.2015)
Day (4) Title : Writing A Project (7.6.2015)
Requirements
(1) Java Programming Basic Level
(2) Class and Instance
(3) Controls flow Statements
(4) Interfaces
(5) OOP
Just knowing level, I will teach again if you need.
Target  Scratch up Rich Client GUI Application from ZERO by the power of JavaFX.

သင္တန္းကာလ - ေမလ ၃၀ ရက္ မွ ဇြန္လ ၇ ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ ၉း၃၀ မွ ေန႔လယ္ ၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင္တန္းေၾကး - ၁၅,၀၀၀ိ/ (တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)
MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀ိ/ (ခုႏွစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္ MCPA Lab Room, MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Category: 

“About Java SE8”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“About Java SE8”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Java နည္းပညာရပ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Java SE8 Course သင္တန္းတစ္ခုကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၅ႏွင့္၂၆ရက္ မ်ားတြင္ (၂) ရက္တိတိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
Javaနည္းပညာကိုစိတ္ဝင္စားၿပီးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳလိုသူမ်ားအထူး တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား -

Section (1) Title : Overview about Java SE 8 (25.4.2015)
Time : 9:30 - 10:00
Teacher : Koji Ishida
Translator : Zaw Min Lwin
Section (2) Title : Lambda Expression & Functional Programming
Time : 10:00 - 13:00
Teacher : KyawKyawLwin
Section (3) Title : Stream API (26.4.2015)
Time : 09:30 - 12:30
Teacher : Koji Ishida
Translator : Zaw Min Lwin
Section (4) Title : Free Questions
Time : 12:30 - 01:00

သင္တန္းကာလ - ဧၿပီလ၂၅ရက္ မွ ဧၿပီလ၂၆ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၀၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင္တန္းေၾကး - ၈,၀၀၀ိ/ (ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)
MCPA Member (50%) - ၄,၀၀၀ိ/ (ေလးေထာင္က်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္ MCPA Lab Room, MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ဧၿပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ညေန (၃) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊အေဆာင္(၉)၊ေျမညီထပ္၊ဖုန္းနံပါတ္ -၆၅၂၂၇၆၊၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
မွတ္ခ်က္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ Laptops မ်ားယူေဆာင္လာပါရန္။

Category: 

Happy Myanmar New Year 2015

Title: 
Happy Myanmar New Year 2015

မဂၤလာရွိေသာ ဒီျမန္မာနွစ္သစ္ကူးမွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း (MCPA) မွ ဥကၠ႒ နွင္. တကြ အလုပ္အမူေဆာင္မ်ား၊ အသင္း၀င္ အသင္းသား မ်ားမွစျပီး ျမန္မာသူ ျမန္မာသား အားလံုး၊ ကမာၻသူ ကမာၻသားအားလံုး၊
ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ ေကာင္းက်ဴိးလိုအင္ဆႏၵေလးမ်ား ျပည္႔၀ၾကပါေစ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေအာင္ျမင္ တိုးတက္ပါေစလို. ဆုေတာင္း နဳတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။

Category: 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကားျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း တို႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းကို ၁၄-၃-၂၀၁၅ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီတြင္ Conference Hall, Main Building, MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေ၀းႏွင့္အတူ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္၊ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းသူ/အသင္းသား မ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပးဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

Category: 

“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေသာျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Wireless Network Essentials Course (WNE) အမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းကို၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Company မ်ား၊ NGO မ်ား၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ား Wireless အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ား၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။သင္တန္း၌ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းမွစာေတြ႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား…
 About Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration
 Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)
 Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )
 WiFiHotSpot Creating for Software
 Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE
 VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi
 Huawei Router and Mikrotik router hotspot (device with VLAN Switch)
 Wireless IP Camera Configuration
 Zentyal Server, Pfsense Hotspot
 Local VPN Network Configuration
 Storage Management (Synology)
 VOIP Gateway and IP Soft Phones… အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းကာလ - ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လ (၁၄) ရက္မွဧၿပီလ (၂၆) ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - ေန႔လည္၀၁း၀၀နာရီမွ၄း၀၀နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး - ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)
MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၁၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ေန႔လည္ (၁၂) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA

Category: 

“Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training)” အပါတ္စဥ္ (၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training)” အပါတ္စဥ္ (၇) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Professional Web Developer Course with PHP (+Project Training) အမွတ္စဥ္ (၇) သင္တန္းတစ္ခုကိုမတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔၌စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
PHP (Hypertext Preprocessor) သည္ ျမန္မာျပည္တြင္မကႏိုင္ငံတကာတြင္ပါအသံုးအမ်ားဆံုး Web Programming Language တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူသိမ်ားထင္ရွားေသာWordpress, Joomla, Drupal အစရွိေသာ CMS မ်ားသည္ PHP ေပၚတြင္အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေက်ာ္ Facebook သည္ PHP ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ PHP သည္လူသံုးအမ်ားဆံုး Language မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေပါမ်ားစြာရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည႔္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာသို႔ Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မည္႔သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္တတ္ေရာက္သင့္ေသာသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ျပည္တြင္းတြင္သာမကနိင္ငံတကာတြင္ပါ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ Web Developer တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္နိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ Web Foundation တတ္ေျမာက္ၿပီးသူမ်ား၊ နိင္ငံတကာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္၀င္မည့္သူမ်ား၊ ပေရာဂ်က္မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ေရးသားလိုသည႔္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္သူမ်ား၊ Thesis အတြက္ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား၊ ဘဲြရၿပီးလုပ္ငန္းခြင္ဝင္မည့္သူမ်ားတတ္ေရာက္သင့္ပါသည္။ ယခုသင္တန္းသည္ ပရိုဂရမ္းမင္းဘာသာရပ္တစ္ခုကိုပံုမွန္ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းထက္ ေရရွည္သြားနိင္မည့္ concept ႏွင့္ အိုင္ဒီယာမ်ားအားနားလည္ႏိုင္မူကိုဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းကာလတြင္ လက္ေတ႔ြျပဳလုပ္ရမည္႔ ပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ အပါတ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပေရာဂ်က္ငယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးပေရာဂ်က္တြင္ SVN ဟုေခၚေသာ Version Control ဆာဗာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ စုေပါင္းၿပီးေရးသားအလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ Team working Environment ႏွင့္လည္းအကြ်မ္းတဝင္ရွိေစၿပီးအလုပ္အကိုင္အတြက္မ်ားစြာအေထာက္ကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းအားျပည္တြင္းနွင့္ နိင္ငံတကာပေရာဂ်က္ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ ကို၀ိန္း @ ကိုေဝလင္းထြန္း မွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား…..
 Setting up Apache Server Environment
 Programming Principals
 Working with local/remote MySQL Database
 Functions , Conditions, Loops, Variables
 INSERT,UPDATE ,DELETE , SELECT
 Javascript and Query
 Working with Forms
 Working with SVN Server
 A Web Development Project with PHP
သင္တန္းကာလ - မတ္လ (၁၀) ရက္မွေမလ (၂၆) ၂၀၁၅ရက္အထိ
သင္တန္းအခ်ိန္ - ညေန၅း၃၀မွ၇း၃၀နာရီ (အဂၤါ၊ဗုဒၶဟူး)
သင္တန္းေၾကး - ၁၀၀,၀၀၀ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊
MCPA Member(၅၀%) - ၅၀,၀၀၀ (ငါးေသာင္းက်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၀) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ေျမညီထပ္၊ MCPA Lab Room၊လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

Category: 

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ITPEC (FE) Exam Preparation သင္တန္းဖြင့္မည္။

Title: 
ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ITPEC (FE) Exam Preparation သင္တန္းဖြင့္မည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပလၽွက္ ရွိပါသည္။
Fundamental IT Engineer Examination (FE) စာေမးပြဲသည္ IT ဆိုင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတရွိၿပီး IT ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။
Fundamental IT Engineer Examination (FE) စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စာေမးပြဲအေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း သင္ၾကားဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ အစီအစဥ္

သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ ၀၇-၀၃-၂၀၁၅ မွ ၀၈-၀၃-၂၀၁၅၊ ၁၄-၀၃-၂၀၁၅ မွ ၁၅-၀၃-၂၀၁၅၊
၂၁-၀၃-၂၀၁၅ မွ ၂၂-၀၃-၂၀၁၅၊ ၂၈-၀၃-၂၀၁၅ မွ ၂၉-၀၃-၂၀၁၅၊
၀၄-၀၄-၂၀၁၅ မွ ၀၅-၀၄-၂၀၁၅ (စေန၊ တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းကာလ (၁၀) ရက္
သင္တန္းအခ်ိန္ ( နံနက္ ၉း၀၀ နာရီမွ ညေန ၅း၃၀ နာရီ ) ထိ
သင္တန္းေၾကး (၃၀,၀၀၀) က်ပ္
သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာ အေဆာင္ (၄)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park ၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္
သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ား Computer System, OS, Data Structure, Algorithm, Program Design, Network and Security, Java, Management, Database, System Development and Operation
( Question Oriented Approach )

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF)၊ ဖုန္း - ၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁ ၇၃၂၅၇၃၇၇ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA)၊ အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park ၊
ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
၁၃-၂-၂၀၁၅ (ေသာၾကာေန႔) မွ စတင္၍ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

Category: