eGovernment in Practice Traninging @ Jerusalem

Title: 
eGovernment in Practice Traninging @ Jerusalem

အစၥေရး e-Government လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့လာေရး သင္တန္း အသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တက္ေရာက္

အစၥေရးႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန Mashav (Center for International Cooperation – Ministry of Foreign Affairs) ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ “e-Gov in Practice” သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဇြန္လ ၁၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၂) ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ေဂ်႐ုစလမ္ၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားပါသည္။

ယခုအခါတြင္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ လူမႈအသိုက္အဝန္း တစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး e-government လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိ တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။အစၥေရးႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အတူ e-government လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ အစၥေရး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၁၁ရက္ ၾကာျမင့္မည့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ေလ့လာမည့္ သင္တန္းတစ္ခုကို စီစဥ္ထားပါသည္။

• Reviewing the structure
• Methodology
• Concepts
• Solution components:
o Infrastructure
o Back office
o Front office
o Bureaucratic model
သင္တန္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး၌ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ e-government အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ ရပါမည္။ ေအာက္တြင္ သင္တန္း၏ ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္တန္းတြင္ စာေတြ႔သာမက လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ပါ လိုက္လံ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။
 
Main focus
• E-Gov Vision and Strategy 2012
• Central hosting & E-Gov services
• Security and system protection
• Central Back Office systems
Other topics
• Overview of the Israel e-Gov
• Cross government reform through e-Gov
• Healthcare IT systems
• E-Transportation
• Digital divide e-Inclusion
• Municipal solutions
• Mapping solutions
• Training staff
• Campaigning for e-Gov usage
• Outsourcing projects
• Infrastructure and storage
• International cooperation
• The next generation of systems
• Meeting partners
 
သင္တန္းကို သင္တန္းသားမ်ား တည္းခိုရာ Ramat Rachel Hotel, Jerusalem တြင္ပင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ဇြန္လ ၁၅ရက္မွ ၂၅ရက္ထိ ျဖစ္သည္။

Information Security 2009 Program@Seoul, Korea

Title: 
Information Security 2009 Program@Seoul, Korea

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ Korea Agency for Digital Opportunity & Promotion (KADO) မွ ႀကီးမွဴး၍ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာလံုၿခံဳေရးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Information Security 2009 Program ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပလွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း နည္းပညာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေနလင္းသန္း ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ တို႔သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာျပီး ယင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။

 

MCPA Free Talk (30 May 09)

Title: 
MCPA Free Talk (30 May 09)

MCPA Free Talk အစီအစဥ္ကို ေမလ (၃၀)ရက္ စေနေန႔ ညေန သံုးနာရီမွ ငါးနာရီအထိ Myanmar InfoTech အခန္း ၂၀၅ တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အသင္းသားမ်ားနွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

 ေရွးဦးစြာ ဥကၠဌဦးခြန္ဦးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ယခုထက္ပိုျပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၊ ရံုးအဖြဲ႔နွင့္ အသင္းသားမ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈတိုးတက္လာေစရန္၊ အသင္းသားမ်ားထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား Feedback မ်ားကို ပိုမိုရရွိလားျပီး အသင္းၾကီး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယခုကဲ့သို႔ Free Talk အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုက်င္းပခဲ့သည္မွာ ပထဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္က်င္းပသြားႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ျပီးေနာက္ လုပ္ငန္ေကာ္မတီတစ္ခုျခင္းမွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႔အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္းသားမ်ားက သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုေမးျမန္းျခင္း အၾကံျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

 

အသင္းသားေရးရာမွ အလုပ္မႈေဆာင္ဦးမင္းဦးႏွင့္ အသင္းသားမ်ား ေဆြးေႏြးစဥ္

 

ပညာေရးေကာ္မတီမွဦး၀င္းထိန္၀င္းအား အသင္းသားမ်ားက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးစဥ္

 

 

နည္းပညာေကာ္မတီမွ ဦးေနလင္းသန္းႏွင့္ ဦးေအာင္စိုးမိုး

 

စာေမးပြဲေကာ္မတီမွ ဦးရဲရင့္၀င္းႏွင့္ ေဒၚေအးေအးသင္း

Seminar : Network Security Policies

Title: 
Seminar : Network Security Policies

Date & Time      : ၃၀-၅-၂၀၀၉ (စေနေန႔) ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီ မွ (၃း၀၀) နာရီအထိ

Place                 : အခန္း(၂၀၅)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Speaker             : ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ (( Managing Director , M.S.T Computer Center)

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း (MCPA) မွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အသံုးျပဳေနေသာ Network ကြန္ယက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ “Network Security Policies” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ားတြင္ နည္းပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားဂ႐ုျပဳအေလးထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ား၊ မိမိ၏ အေရးႀကီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ကြန္ယက္စနစ္ လံုၿခံဳေရးမ်ားအတြက္ ခ်မွတ္သင့္ေသာ Policies မ်ားအေၾကာင္း စသည္တို႕ကို ရွင္းလင္း တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ားသာမက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက ္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄) အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

MCPA Free Talk

Title: 
MCPA Free Talk

Date and Time          : 30-5-2009 (3:00 PM – 5:00 PM)

Place                        : ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ အခန္း(၂၀၅)

ေဆြးေႏြးမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား : ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား

                        ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား၊ ျပင္ပမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပိုမိုရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍  နည္းပညာက႑၊ ပညာေရးက႑၊ စာေမးပြဲက႑၊ အသင္းသားေရးရာက႑ ႏွင့္ အေထြေထြက႑ ဟူ၍ က႑(၅)ခု ခြဲျခားၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ပါသည္။

                    ၎ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ အသင္းဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနယ္ပယ္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္လုိသူမ်ား၊ သား/သမီးတို႕၏ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးလုိေသာ မိဘမ်ား ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ တက္ေရာက္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္  ဖုန္း - ၆၅၂၂၇၆ သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Geospatial Technology Certificate Course (2/09)

Title: 
Geospatial Technology Certificate Course (2/09)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ Myanmar Credent Technology တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူ၊ တည္းျဖတ္၊ ထုတ္လုပ္အသံုးခ်ပံုစနစ္ “Geospatial Technology Certificate Course (2/09)” သင္တန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Myanmar Info-Tech ရွိ e-Learning Center တြင္ အပတ္စဥ္ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတးေန႔မ်ားတြင္ ညေန (၅း၀၀) နာရီ မွ (၆း၃၀) အထိ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါသင္တန္းကို ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား (၂ဝ) ဦးသာလက္ခံ၍ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Myanmar Info-Tech ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္-၆၅၂၂၇၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုးစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Overclocking Competition

Title: 
Overclocking Competition

"Overclocking နည္းပညာသ႐ုပ္ျပၿပိဳင္ပြဲ" က်င္းပမည္

 ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း(MCPA) မွႀကီးမွဴး၍ Golden Power Technology ႏွင့္ Personal Computer Magazine တို႕၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ Hardware နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ေခတ္မီ Hardware မ်ားကို လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ Overclocking နည္းပညာကို လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ရက္ေန႕မွ ၃ရက္ေန႕အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာျပပြဲတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ Overclocking နည္းပညာကိုအသံုးျပဳရေၾကာင္း၊ မည့္သည့္လုပ္ငန္းအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ Overclocking နည္းပညာကို အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမည္မွ်ရွိေၾကာင္း၊ Overclocking နည္းပညာျဖင့္ အခ်ိန္၊ေငြ ကုန္က်မႈမည္မွ်သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း တုိ႕ကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပႏုိင္ရမည္။

နည္းပညာသ႐ုပ္ျပၿပိဳင္ပြဲတြင္ Presentation အပိုင္း ႏွင့္ Hardware မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို လက္ေတြ႕ျပသ သည့္ အပိုင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားျပသရမည္ျဖစ္သည္။ Presentation တင္ျပရာတြင္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လုိက္ျဖစ္ ေစ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည္။ (Presentation ကို တစ္ဦးသာျပသရမည္။) အဖြဲ႕လိုက္ဆုိရာတြင္ သံုးဦးထက္မေက်ာ္ေစရ။ က်ား-မ၊ အသက္၊ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႕သတ္မႈမရွိပါ။ပညာေရးဌာနမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႕ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။ Presentation ျပသခ်ိန္ စုစုေပါင္း () နာရီတိတိျဖစ္သည္။ တစ္နာရီအတြင္း တင္ဆက္ျပသမႈ ႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတုိ႕ကို အၿပီးတင္ဆက္ျပသရမည္ ျဖစ္သည္။

Presentation အတြက္လိုအပ္သည့္ Projector Screen ႏွင့္ Laptop ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို စီစဥ္ေပးထားမည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ားသည္ Presentation ကို Power Point ျဖင့္သာ စီစဥ္တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ Power Point ကို မိမိ တုိ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္လာရန္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမဝင္မီ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႕ ထုိ Power Point မ်ားထည့္ထား သည့္ CD ကိုေပးအပ္ရမည္။ ထုိ CD ထဲတြင္မိမိတို႕ Presentation အတြက္ အသံုးျပဳထားသည့္ Font မ်ားကိုပါ ထည့္ သြင္းေပးရမည္။ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳမည့္ Hardware မ်ားကို မိမိတို႕အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျပသရမည္။ Processor အျမန္ႏႈန္း ကို ျမင့္တက္ေစမည့္ မည္သည့္နည္းကိုမဆုိ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။

ဆုေၾကးအျဖစ္ ပထမဆု- သံုးသိန္းက်ပ္၊ ဒုတိယဆု- ႏွစ္သိန္းက်ပ္၊ တတိယဆု- တစ္သိန္းက်ပ္ အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀..၂၀၀၉ (တနလၤာေန႕) မွစတင္ၿပီး Golden Power Technology အမွတ္()၊ ၁၃လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အသင္းစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း- ၂၁၅၈၁၅၊ ၂၁၅၈၁၁၊ ၂၂၆၆၆၄ သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar ICT Exhibition, May 2009

Title: 
Myanmar ICT Exhibition, May 2009

Invitation for Sponsor (ICT Exibition May 2009)

Title: 
Invitation for Sponsor (ICT Exibition May 2009)

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁) ရက္မွ (၃) ရက္ေန႕ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္  ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျပပြဲ (၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေမလ) Myanmar ICT Exhibition (May 2009) တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ Laptop မ်ား၊ ေမာ္နီတာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ဆက္စပ္အပိုပစၥည္းမ်ား၊ တီဗြီ၊ စတီရီယို စသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ စီဒီမ်ား၊ အိမ္သံုး လုပ္ငန္းသံုး ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား ႏွင့္ နည္းပညာစာအုပ္မ်ား တို႔ကို နည္းပညာကုမၸဏီေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္မွ ျပခန္းေပါင္း (၁၅ဝ) ေက်ာ္ ျဖင့္ခင္းက်င္း ျပသထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာၾကေသာ ေနရာျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ ဤကဲ့သို႔ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ပြဲလာပရိသတ္ေပါင္း ေန႔စဥ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လာေရာက္ အားေပးၾကည့္႐ႈၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အမ်ားျပည္သူထံသို႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ အသိေပးေၾကာ္ျငာလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထိေရာက္ ဆံုး အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို (ပူးတြဲပါ Sponsor Information & Rate Sheet မ်ား အတိုင္း) ရယူလိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း ဖုန္း (ဝ၁-၆၅၂၂၇၆)၊ mcpamm@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Main Sponsor - ေငြက်ပ္ (၆၅) သိန္း

Main Sponsor အျဖစ္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္း ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Main Sponsor ျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးရရွိမည့္ ခံစားခြင့္မ်ား Exclusive Rights (အျခား sponsor မ်ား မရရိွႏိုင္ပါ)

၁။ ျပပြဲ၏ အမည္တြင္ Main Sponsor ၏ အမည္အား ထည့္သြင္းေခၚဆိုျခင္း၊ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္မည့္ တင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာတိုင္းတြင္ ျပပြဲအမည္ႏွင့္ ကပ္၍ ( “ABC ကုမၸဏီ” မွ ပံ့ပိုးကူညီသည္ ) စာတန္းပါရွိမည္။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားတြင္ ပါရွိမည္။ နမူနာ - ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာျပပြဲ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ ေမလ) (ABC ကုမၸဏီမွ ပံ့ပိုးကူညီသည္။)

၂။ Main Sponsor အားဦးစားေပး၍ ႏွစ္သက္ရာ ျပခန္းအား ေရြးခ်ယ္ငွားရမ္းခြင့္ျပဳမည္။ က်န္ျပခန္းမ်ားအား မဲႏိႈက္စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္သည္။

၃။ ဦးဝိစာရဝိုင္းေထာင့္ (သို႔မဟုတ္) တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ေထာင္မည့္ ျပပြဲေၾကာ္ျငာ
ဆိုင္းဘုတ္တြင္ Main Sponsor ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ေဖာ္ျပမည္။

၄။ ျပပြဲဂုဏ္ျပဳအထိမ္းအမွတ္ ညစာစားပြဲအတြက္ လက္မွတ္အေစာင္ (၂ဝ) အခမဲ့ေပးမည္။ (VIP တစ္ဝိုင္း၊ သာမန္ တစ္ဝိုင္း)

၅။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမဝန္းက်င္တြင္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ပဳလုပ္ရန္)

Main Sponsor Package ထဲတြင္ တပါတည္း ထည့္သြင္းခံစားခြင့္ျပဳမည့္အျခား ေၾကာ္ျငာအခြင့္အလမ္းမ်ား

၁။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ (ၿခံစည္း႐ိုး) တြင္ မုခ္ဦး တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ မုခ္ဦးထိပ္နဖူးစည္းတြင္ ျပပြဲစာတန္းထိုးၿပီး မုခ္ဦး ဘးႏွစ္ဖက္တိုင္မ်ားတြင္ Main Sponsor ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ေၾကာျ္ငာစာသားမ်ား၊ ပံုမ်ား ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၂။ ျပပြဲလမ္းညႊန္စာအုပ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး ေၾကာ္ျငာ တစ္မ်က္ႏွာ ။

၃။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားနားေနခန္း ျပတင္းေပါက္မ်ား (၇ ခု) အျပည့္ ပိုစတာမ်ား (အတြင္းအျပင္) ကပ္ခြင့္ ပိုစတာအား ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)

၄။ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕ ခန္းမအဝန္း အစအဆံုး ဦးဝိစာရလမ္းလယ္ေခါင္ သစ္ပင္ေျခရင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား ထားရွိခြင့္ ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား၏ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)

၅။ ျပပြဲရက္ေတာက္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေျမျပင္၌ စိုက္ထားၿပီး လႊင့္တင္ထားႏိုင္သည့္ အႀကီးစား ေၾကာ္ျငာ မိုးပ်ံပူေဖါင္း ႏွစ္လံုး လႊင့္တင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၆။ အဝင္ဝ အလယ္ေခါင္ရွိ ျမက္ခင္းအဝိုင္း (အလံတိုင္ တည္ရွိရာ) တြင္ အျမင့္ ၄ ေပ အနံ ၂ ေပရွိ ေၾကာ္ျငာပံုး (သို႔) အလံ (၅ ခု) ထားရွိခြင့္ (ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၇။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိုးပ်ံပူေဖါင္းအေသး (၁၈ဝ လံုး)ႏွင့္ အလတ္ (၆ဝ လံုး)မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ေပးျခင္း (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၈။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဦးဝိစာရလမ္း တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထူေထာင္ခြင့္
(အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

၉။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (အလယ္အဝိုင္းေခါင္မိုးအေပၚ) တြင္ Banner မ်ားခ်ိတ္ဆြဲခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Other Sponsor Information and Rates

၁။ လမ္းညႊန္စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး စာမ်က္ႏွာ  - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၂။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားနားေနခန္း ျပတင္းေပါက္မ်ား (၇ ခု) အျပည့္ ပိုစတာမ်ား (အတြင္း အျပင္)
ကပ္ခြင့္၊ (ပိုစတာအား ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္)  - ၂၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၃။ ျပပြဲရက္ေတာက္ေလွ်ာက္ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ေျမျပင္၌ စိုက္ထားၿပီး လႊင့္တင္ ထားႏိုင္သည့္
အႀကီးစား ေၾကာ္ျငာမိုးပ်ံပူေဖါင္း လႊင့္တင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍
ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၄။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား၌ မိုးပ်ံပူေဖါင္း အေသး (၁၈ဝ လံုး) ႏွင့္ အလတ္ (၆ဝ လံုး) မ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို တပ္ေပးျခင္း (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၅။ အဝင္ဝ အလယ္ေခါင္ရွိ ျမက္ခင္းအဝိုင္း (အလံတိုင္ တည္ရွိရာ) တြင္ အျမင့္ ၄ ေပ အနံ ၂ ေပရွိ
ေၾကာ္ျငာပံုး (သို႔) အလံ (၅ ခု) ထားရွိခြင့္ (ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၆။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ (ၿခံစည္း႐ိုး) တြင္ မုခ္ဦး တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္း။ မုခ္ဦးထိပ္နဖူးစည္းတြင္
ျပပြဲစာတန္းထိုးၿပီး မုခ္ဦးေဘးႏွစ္ဖက္တိုင္မ်ားတြင္ Main Sponsor ၏ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ ေၾကာျ္ငာစာသားမ်ား၊ ပံုမ်ား ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္း။ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) -၂,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၇။ တပ္မေတာ္ခန္းမ အဝင္ဝ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဦးဝိစာရလမ္း တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ ထူေထာင္ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၈။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (အလယ္အဝိုင္းေခါင္မိုးအေပၚ) တြင္ Banner မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္)  - ၇၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၉။ တပ္မေတာ္ခန္းမ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ (ေဘးဘက္အျခမ္းမ်ား) တြင္ Banner မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲ ခြင့္ (အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညိွႏႈိင္း၍ ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၀။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု တပ္မေတာ္ခန္းမ ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္) - ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၁။ ဦးဝိစာရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ (၄ ေပ x ၂ ေပ) Banner (၅)ခု ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္း။ (ေကာ္မတီမွ ျပဳလုပ္ရန္)
၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၂။ တပ္မေတာ္ခန္းမေရွ႕ ခန္းမအဝန္း အစအဆံုး ဦးဝိစာရလမ္းလယ္ေခါင္ သစ္ပင္ေျခရင္း မ်ားတြင္
ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား ထားရွိခြင့္ (ေၾကာ္ျငာပံုးမ်ား၏ အရြယ္အစား ႏွင့္ ပံုစံအား ေကာ္မတီ ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း၍
ကုမၸဏီမွ ထုတ္ရန္) - ၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၃။ ကြန္ပ်ဴတာ တပ္ဆင္ၿပိဳင္ပြဲ -၁,၅၀၀,၀၀၀ က်ပ္

Rules for ICT Exhibition (May 2009)

Title: 
Rules for ICT Exhibition (May 2009)

ျမန္မာ့သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာနည္းပညာျပပြဲကို ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္ အထိ (၃)ရက္ တိုင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီအထိ ICT ကုမၸဏီမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အစ႐ွိသည္တို႔ ပါဝင္ျပသၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၀.၄.၂၀၀၉ ညေန ၄နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ စရံေငြေပးသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

၂၃.၄.၂၀၀၉ နံနက္ ၉း၃၀နာရီတြင္ ျပခန္းမ်ားကို မဲႏိႈက္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေနရာခ်ထား ငွားရမ္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃၀.၄.၂၀၀၉ ရက္ (ဖြင့္ပြဲေန႔မတိုင္ခင္ည) ညပိုင္းတြင္ ျပခန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသာ ညအိပ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ညအိပ္ေစာင့္မည့္သူမ်ားကို ပူးတြဲပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္)

၁.၅.၂၀၀၉ ရက္ ျပပြဲဖြင့္ပြဲသို႔ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ ျဖစ္ပါ သျဖင့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခ်ိန္တြင္ ရွင္းလင္းျပသမည့္ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားက ထိုေန႔တြင္ မိမိတို႔ ျပခန္းမ်ားထံသို႔ နံနက္ ၇နာရီ အေရာက္ ေနရာယူေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပခန္းတြင္းသို႔ နံနက္ ၆း၃၀နာရီတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါမည္။ လံုျခံဳေရး လိုအပ္ခ်က္အရ အေရးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ အတြင္း လံုျခံဳေရးကဒ္ျပားခ်ိတ္ဆြဲထားသူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသေရး အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ သ႐ုပ္ျပရွင္းလင္းမည့္သူမ်ား၊ ကိုယ္ဟန္ျပေမာင္/မယ္မ်ားကိုပါ စာရင္းေပးသြင္း ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂.၅.၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၃.၅.၂ဝဝ၉ ရက္မ်ားတြင္ ခန္းမႀကီးဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုစီမွ တာဝန္ခံတစ္ေယာက္စီ နံနက္ ၈း၁၅နာရီ အေရာက္ လာေရာက္ရပါမည္။ နံနက္ ၈:၃ဝနာရီမွ ၈း၄၅နာရီအတြင္း ျပပြဲ က်င္းပေရး တာဝန္႐ွိသူ မ်ားမွ ကုမၸဏီတာဝန္ခံမ်ားႏွင့္အတူ ျပခန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ျပပြ ဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ လံုျခံဳေရးကဒ္ျပား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ ဆိုင္ခန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရွိပါသည္၊ လံုျခံဳေရး ကဒ္ျပားမပါသူ မည္သူမဆို ဝင္ခြင့္ မရွိပါ၊ မည္သူမွ် အျပင္သို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြင့္မရွိပါ၊ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ခြင့္ မရွိပါ၊ လံုုျခံဳေရး ကဒ္ျပားမ်ား အျပင္သို႔ ျပန္လည္ ထုတ္ခြင့္ မရွိပါ။ မိမိတို႔ ျပခန္းမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ျပႆနာ တစံုတရာ ႐ွိခဲ့ပါက ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ျပခန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္ ညေန ၅နာရီတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ တာဝန္ခံတစ္ဦးေနခဲ့၍ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ား ျပခန္းမွ ထြက္ခြာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ညေန ၅:၃ဝနာရီတြင္ ကုမၸဏီတာဝန္ခံမ်ားအားလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ထြက္ခြာ၍ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ခန္းမအား ခ်ိတ္ပိတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃.၅.၂ဝဝ၉ ရက္ည ၈နာရီအၿပီး မိမိတို႔၏ ျပခန္းမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းေပးရပါမည္။

ျပခန္းမ်ား၊ ေကာ္ေဇာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ား ပ်က္စီးလွ်င္ ပါဝင္ျပသသည့္ ကုမၸဏီမွ တန္ဖိုးအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရမည္။ ျပခန္းနံရံမ်ားကို သံ႐ိုက္ျခင္း၊ Nail Gun ပစ္ျခင္း၊ ခ်ိဳးဖဲ့ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။

ျပပြဲျပသေနစဥ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခားျပႆနာတစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသို႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

မိမိတို႔ ကုမၸဏီအေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ ျပပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ညွိႏိႈင္းခြင့္ျပဳခ်က္ယူ၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကို အျခားျပခန္းမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေလာက္သည့္အထိ က်ယ္ေလာင္စြာ မဖြင့္ရပါ။

အေရာင္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျပခန္းအလွအပ ခင္းက်င္းျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာခ်ိတ္ဆြဲျခင္းမ်ားကို မိမိျပခန္းအတြင္းမွ လြဲ၍ ခန္းမ၏ နံရံမ်ား၊ တိုင္မ်ားႏွင့္ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ ပိတ္၍ မခင္းက်င္းရပါ။

လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္။