ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “Create Winning Mindset NOW” ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “Create Winning Mindset NOW” ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park ၊ အခန္း (၂၀၅) တြင္ Your Winning Ways Australia မွ Program Director ျဖစ္သူ Mr. PHILIP J WIN မွ “Create Winning Mindset NOW” ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲ၌ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
1. What do you really want in your life?
2. Install successful people's habits.
3. Set your goals and become reality you want.
4. Installing your new confidence and be a CHAMPION
5. Destroy limiting belief and become a WINNER
6. 7 Secrets of Winning Mindset and be a STAR.
ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားနိုင္၍ ေအာင္ျမင္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား ေမြးျမဴၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းနိုင္ေရးကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစုံစမ္း နိုင္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း

Category: 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ MCPA Day ႏွင့္ Career Fair က်င္းပမည္

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ MCPA Day ႏွင့္ Career Fair က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ IT လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ IT Industry ရွိ ကုမၸဏီမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ MCPA Day ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္တြင္ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။
MCPA Day ေန႔တြင္ IT နည္းပညာကို အသုံးျပဳေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား သိရွိေစရန္ မိမိတို႔ကုမၸဏီအတြက္ လိုအပ္လၽွက္ရွိေသာ ICT လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေခၚယူခန႔္ထားနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Career Fair က်င္းပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထား ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ IT အသုံးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားေသာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ နိုးၾကားတက္ႂကြၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို ဆုံစည္းနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပေသာ Career Fair သို႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ အဆိုျပဳလႊာကို ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ လည္းေကာင္း၊ အီးေမးလ္ – office@mcpamyanmar.org , yrcpaoffice@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္၍ လည္းေကာင္း ပါဝင္လိုသည့္ကုမၸဏီအမည္၊ Logo ႏွင့္ Registration Fees – (၁၀၀,၀၀၀) က်ပ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ုံးခန္းတြင္ ( ၁၇- ၇- ၂၀၁၅) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လာေရာက္ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ MICT Park, အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္း-၀၁ − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းနိုင္သည္။

Category: 

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပုစာေမးပြဲ Certified Network Associate Exam က်င္းပခဲ့

Title: 
ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပုစာေမးပြဲ Certified Network Associate Exam က်င္းပခဲ့

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပုစာေမးပြဲ Certified Network Associate Exam ကို ၂ဝ၁၅ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ (တနဂင္ေၷြေန့) နံနက္ (၉းဝဝ မွ ၁၂းဝဝ) နာရီ အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းရံုးတြင္လည္းေကာင္း၊ မနၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းနွင့္ မေကြးတိုင္းကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းတို့တြင္လည္းေကာင္း တျပိုင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသျကီးမွ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း (၂၄) ဦး၊ မနၱေလးတိုင္းမွ ေျဖဆိုသူ (၃) ဦးနွင့္ မေကြးတိုင္းမွ ေျဖဆိုသူ (၅) ဦး စုစုေပါင္းေျဖဆိုသူ (၃၂) ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ူတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပု စာေမးပြဲမ်ားသည္ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပုလိုေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပုနိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္စဉ္ ဇြန္လနွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ စစ္ေဆးလွ်က္ရွိပါသည္။

Category: 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္။

Title: 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၆) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လယ္ (၂း၀၀ မွ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park အခန္း(၂၀၅) တြင္ United State of America မွ ERP Expert ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စြာမွ“ How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို ေလ့လာ ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း−၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀၊ အီးေမးလ္− yrcpaoffice@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္- ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ (၄−၆−၂၀၁၅) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အသင္း႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ေပးေစလိုပါသည္။)

Category: 

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam Results

Title: 
Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam Results
Category: 

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲက်င္းပမည္

Title: 
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
အဆိုပါစာေမးပြဲသည္ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္ လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

 စာေမးပြဲအမ်ိဳးအစား - Network Associate Examination (NA)
 စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)
 စာေမးပြဲျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္ - နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လယ္ (၁၂း၀၀) နာရီအထိ
 ေနာက္ဆံုးစာရင္းေပးရမည့္ေန႔ - ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)
 စာေမးပြဲေၾကး - ၂၀၀၀၀ က်ပ္
(MCPA အသင္းဝင္မ်ားအား 50% Discount ရရွိပါမည္။)
 က်င္းပမည့္ေနရာ - Room 205, MICT Park, လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ / ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့

Title: 
Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို က်င္းပခဲ့

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၇) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို ၁၀-၅-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း တို႔တြင္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တြင္ (၁၆) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တြင္ (၃၇) ဦး အသီးသီး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Category: 

“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Wireless Network Essentials Course (WNE)” အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမွဴး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Wireless Network Essentials Course (WNE) အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ Company မ်ား၊ NGO မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ား Wireless အေၾကာင္းေလ့လာေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ သင္တန္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း မွ စာေတြ႔လက္ေတြ႔သင္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။
ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား…
 About Wireless Local Area Network and Smart WLAN Configuration
 Ad-host,WLAN (Point to Point, Point to Multipoint, Repeater)
 Using Outdoor Antenna Airmax sector 5GHz with Rocket Titanium ( Short and Long )
 WiFi HotSpot Creating for Software
 Unifi WiFi Controller Device and Access Point CPE
 VLAN Switch (Layer 2) Configuration for WiFi
 Huawei Router and Mikrotik router hotspot (device with VLAN Switch)
 Wireless IP Camera Configuration
 Zentyal Server, Pfsense Hotspot
 Local VPN Network Configuration
 Storage Management (Synology)
 VOIP Gateway and IP Soft Phones… အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။
သင္တန္းကာလ - ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ မွ ဇူလိႈင္လ (၅) ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၀၁း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီအထိ
သင္တန္းေၾကး - ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္)
MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀၀ (ခုႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၁၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ MCPA Lab Room၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Category: 

“Learning Java FX” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“Learning Java FX” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Java နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Java FX Course သင္တန္းတစ္ခုကို ၂၀၁၅ ခုနစ္ ေမလ (၃၀) ရက္မွ ဇြန္လ (၇) ရက္အထိ (စေန၊ တနဂၤေႏြ) (၂) ပါတ္္တိတိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
Java နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားၿပီးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား အထူးတက္ေရာက္သင့္ပါသည္။
ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား -

Day (1) Title : About Layouts (30.5.2015)
Day (2) Title : Playing with Controls (31.5.2015)
Day (3) Title : Attractive GUI with Animations (6.6.2015)
Day (4) Title : Writing A Project (7.6.2015)
Requirements
(1) Java Programming Basic Level
(2) Class and Instance
(3) Controls flow Statements
(4) Interfaces
(5) OOP
Just knowing level, I will teach again if you need.
Target  Scratch up Rich Client GUI Application from ZERO by the power of JavaFX.

သင္တန္းကာလ - ေမလ ၃၀ ရက္ မွ ဇြန္လ ၇ ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ ၉း၃၀ မွ ေန႔လယ္ ၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင္တန္းေၾကး - ၁၅,၀၀၀ိ/ (တစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္)
MCPA Member (50%) - ၇၅,၀၀ိ/ (ခုႏွစ္ေထာင့္ငါးရာက်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္ MCPA Lab Room, MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ညေန (၃) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Category: 

“About Java SE8”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Title: 
“About Java SE8”သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွႀကီးမႉး၍ Java နည္းပညာရပ္မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ Java SE8 Course သင္တန္းတစ္ခုကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၂၅ႏွင့္၂၆ရက္ မ်ားတြင္ (၂) ရက္တိတိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
Javaနည္းပညာကိုစိတ္ဝင္စားၿပီးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလိုသူမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳလိုသူမ်ားအထူး တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။

ပါဝင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား -

Section (1) Title : Overview about Java SE 8 (25.4.2015)
Time : 9:30 - 10:00
Teacher : Koji Ishida
Translator : Zaw Min Lwin
Section (2) Title : Lambda Expression & Functional Programming
Time : 10:00 - 13:00
Teacher : KyawKyawLwin
Section (3) Title : Stream API (26.4.2015)
Time : 09:30 - 12:30
Teacher : Koji Ishida
Translator : Zaw Min Lwin
Section (4) Title : Free Questions
Time : 12:30 - 01:00

သင္တန္းကာလ - ဧၿပီလ၂၅ရက္ မွ ဧၿပီလ၂၆ရက္အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြ)
သင္တန္းအခ်ိန္ - နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ မွ ေန႔လယ္ ၀၁း၀၀ နာရီ အထိ
သင္တန္းေၾကး - ၈,၀၀၀ိ/ (ရွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ)
MCPA Member (50%) - ၄,၀၀၀ိ/ (ေလးေထာင္က်ပ္)
သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၅) ဦး
သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္ MCPA Lab Room, MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ဧၿပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ညေန (၃) နာရီေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္သိရွိလုိပါကျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊အေဆာင္(၉)၊ေျမညီထပ္၊ဖုန္းနံပါတ္ -၆၅၂၂၇၆၊၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို႔စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
မွတ္ခ်က္၊ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ Laptops မ်ားယူေဆာင္လာပါရန္။

Category: