မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ITPEC စာမေးပွဲများကျင်းပမည်

သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲများကို ကျင်းပမည် ဖြစ်သည်။ Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာမေးပွဲသည် IT ဆိုင်ရာ အခြေခံဗဟုသုတရှိပြီး IT နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများအတွက် လည်းကောင်း၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) စာမေးပွဲသည် IT ဗဟုသုတ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးသူများ၊ Programmer များ၊ Program Design ရေးဆွဲသူများနှင့် Software Development လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် လည်းကောင်း၊ Applied Information Technology Engineer Examination (AP) စာမေးပွဲသည် IT ဗဟုသုတများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အသုံးချနိုင်စွမ်း (Apply) ရှိသူများ၊ အဆင့်မြင့် IT လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများအတွက် လည်းကောင်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ် ရရှိစေမည့် စာမေးပွဲအသီးသီး ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲများသို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များနှင့် IT စိတ်ပါဝင်စားသည့် မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်သည်။ 1) Information Technology Passport Examination (IT Passport) Exam Fee – 20000 Ks 2) Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) Exam Fee – 30000 Ks 3) Applied Information Technology Engineer Examination (AP) Exam Fee – 50000 Ks MCPA Member များ ၅၀ % Discount ရရှိပါမည်။ စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF)၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ် (MICT Park)၊ ဖုန်း - ၆၅၂၃၀၇၊ ၀၁−၂၃၀၅၂၃၃ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA)၊ အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ (MICT Park)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (၂၁-၁၀-၂၀၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Category: