ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် နိုင်ငံအဆင့် ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပြိုင်ပွဲ အတွက် လေ.လာရမည် Details Program Outline download ရယူနိုင်

ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် နိုင်ငံအဆင့် ASEAN-JAPAN Cyber SEA Game ပြိုင်ပွဲ လေ.လာရမည် Programs အသေးစိတ် ကို အသင်း website http://www.mcpamyanmar.org/download/category/asean-japan-cyber-sea-game-... တွင် download လုုပ်ကာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။ ဲပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ

Category: