တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားၿပီးသူမ်ားအတြက္ “ကြန္ပ်ဴတာပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား” ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္

မန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လယ္ (၂း၀၀ မွ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park၊ Conference Hall တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားၿပီးသူမ်ားအတြက္ “ကြန္ပ်ဴတာပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ နိုင္ငံတကာအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား” အေၾကာင္းကိုေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း − ၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ ၊ email – office@mcpamyanmar.orgyrcpaoffice@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္း နိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း

Category: