ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “Create Winning Mindset NOW” ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၃) ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၉း၃၀ မွ ၁၂း၃၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park ၊ အခန္း (၂၀၅) တြင္ Your Winning Ways Australia မွ Program Director ျဖစ္သူ Mr. PHILIP J WIN မွ “Create Winning Mindset NOW” ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲ၌ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
1. What do you really want in your life?
2. Install successful people's habits.
3. Set your goals and become reality you want.
4. Installing your new confidence and be a CHAMPION
5. Destroy limiting belief and become a WINNER
6. 7 Secrets of Winning Mindset and be a STAR.
ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားနိုင္၍ ေအာင္ျမင္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား ေမြးျမဴၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းနိုင္ေရးကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္ (၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း − ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစုံစမ္း နိုင္ပါသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း

Category: