ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း “How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွူး၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၆) ရက္ (စေနေန႔) ေန႔လယ္ (၂း၀၀ မွ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ MICT Park အခန္း(၂၀၅) တြင္ United State of America မွ ERP Expert ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စြာမွ“ How to write the business specification and technical specification relative to ERP system” ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို ေလ့လာ ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးနိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္သိလိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း၊ အေဆာင္(၉)၊ ေျမညီထပ္၊ MICT Park၊ ဖုန္း−၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉−၇၃၀၈၈၃၀၀၊ အီးေမးလ္− yrcpaoffice@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္- ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ (၄−၆−၂၀၁၅) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အသင္း႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ေပးေစလိုပါသည္။)

Category: