“CCNA & Enterprise Networking” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမႉး၍ Networking နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ Networking သင္တန္းတစ္ခုကို ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာ Network Engineer မ်ား၊ IT Officer မ်ားအထူး တက္ေရာက္သင့္ပါသည္။ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Networking ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည့္ TCP/IP, IPv4 Addressing အစရွိသည္တို႕ကိုသိရွိနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္ရပါမည္။

သင္တန္း၌ Analyzing IP Communication, IP Addressing, Trucking, Dynamic Routing, WAN, Unified Communication အစရွိသည္တို႔ကုိစာေတြ႔လက္ေတြ႔ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ - ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ မွ ေမလ ၁၁ ရက္အထိ (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔)

သင္တန္းအခ်ိန္ - ညေန ၅း၀၀ နာရီ မွ ၇း၀၀ နာရီ အထိ

သင္တန္းေၾကး - အခမဲ့

သင္တန္းသားဦးေရ - (၂၀) ဦး

သင္တန္းေနရာ - အေဆာင္ (၁)၊ MICT Park၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ April 28 ရက္ ညေန (၅) နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္ -၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။