သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ Domain Name Server Security ႏွင့္ Internet Routing ဆိုင္ရာ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို သိရွိလာေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ (၁၂းဝဝ) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း (၂ဝ၅) တြင္ Australia ႏိုင္ငံ Asia Pacific Network Information Center (APNIC) မွ  Mr. Vithanage Champika Wijayatunga ႏွင့္ Mr. Jeffrey Leander Tosco တို႔မွ “Internet Resource Management Essentials” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။
            အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႔ Network Engineer မ်ား၊ System Administrator မ်ား၊ Internet/ Network ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ DNS Security ႏွင့္ Internet Routing ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ Website- www.mcpamyanmar.org၊ ဖုန္းနံပါတ္-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

Event Type: 
Seminar
Event Date: 
Wednesday, October 27, 2010 - 15:30 to 18:30